Genomik Hibridizasyon Nedir ?

Genomik Hibridizasyon ile ilgili görsel sonucuKromozom Anormalliklerinin Tanısında Yeni Bir Yöntem: Array Teknolojisi’dir. (Mikroarray metoduyla Genomik Hibridizasyon (CGH) ) Belirli bir genetik hastalık veya sık görülen kromozom anormallikleri (trizomi 21,18,13) açısından yüksek riskli olan gebeliklere amniotik sıvı veya koryon villüs örneklemesi (CVS) yapıldıktan sonra, alınan fetal örneğin geleneksel kromozom analizi ile değerlendirilmesi sonucu sınırlı sayıda hastalıkların tanısı konulabilmektedir.
Oysa günümüzde doğum defektleri veya gelişim problemleriyle seyreden 70 ten fazla hastalığın küçük bir kromozom segmentinin delesyonu yada duplikasyonu sonucu ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu hastalıklar aynı anda binlerce genomik bölgenin kopya sayılarını değerlendirebilen Mikroarray tabanlı Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon (CGH) yöntemi ile belirlenebilmektedir.  

ACOG (Amerika Kadın Hastalıkları ve Doğum Derneği) ‘un prenatal array metodu ile CGH ile ilgili düşünceleri: (Kasım 2009) Geleneksel karyotip analizi prenatal tanıda halen temel sitogenetik tanı yöntemidir. Array CGH ,anormal anatomik bulguların ve normal karyotipin bulunduğu prenatal vakalarda, geleneksel karyotipin elde edilemediği durumlarda ve konjenital anomalilerin eşlik ettiği intrauterin fetus ölümünde genetik danışma ile birlikte hastaya önerilebilir. Çiftlere array CGH nin tüm genetik patolojileri saptayamayacağı anlatılmalıdır. Array CGH bir tarama metodu olarak yararlı olabilir fakat kullanım alanlarını ve kısıtlamaları tamamen belirlemek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir