Hipertansiyon

HİPERTANSİYON

Antenatal takipler sırasında daha önce risk saptanmayan olgular da, beklenmedik şekilde riskli gruba dahil olabilir. Bu grup hastalığın en önemli örneklerinden biri de gebelik ve hipertansiyon olgularıdır. Tüm gebeliklerin %12-22’si gebelik ve hipertansiyon ile komplike olmaktadır ve ABD’ndeki anne ölümlerinin %17.6’sından sorumludur.

Preeklampsi insidansı ise %5-8 olarak bildirilmiştir. Bu risk grubuna dahil hastalarda malign hipertansiyona ikincil gelişen intrakraniyal kanama, plasenta dekolmanı, dissemine intravaskuler koagulopati, akut tubuler nekroz gibi end- organ hasarı maternal morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Fetus ve yeni doğanda ise prematurite, intrauterin gelişme geriliği, intrauterin hipoksi, iskemik ensefalopati morbidite oluşturmaktadır.

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir