AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ DANIŞMA VE UYGULAMALARI

Spiral (Mirena,Multiload) Doğum Kontrol Hapları   

Spiral: Rahim içine takılan aracın ismi spiraldir. En yaygın doğum kontrol yöntemlerinden biridir. Hastaya avantaj ve dezavantajları anlatılarak uygun olan spiral takılmasına karar verilir.

Doğum Kontrol Hapları: Yumurtalıklarda üretilen östrojen ve progesteron laboratuvar ortamında oluşturarak hap şeklinde düzenli olarak alınan ve gebe kalmayı engelleyici haplardır. Günümüzde hormon dozları çok düşük derecede haplar bulunmaktadır. Hastanın tıbbi durumuna bağlı olarak kendisine bu haplardan uygun olan yazılarak doğum kontrolü sağlanır.

Ofis H/S ile Tüp Ligasyonu: Kamera yardımı ile hastanın rahmine girilerek gebeliğin oluşumunda büyük faktör olan tüplerin bağlanma operasyonu ile doğum kontrolünün sağlanması işlemidir.