Jinekolojik Muayene

Genç kızlık döneminden menopoz ve sonrası döneme kadar bir kadının karşılaşabileceği tüm jinekolojik sorunların tarama, tanı ve tedavileri yapılmaktadır.

Partneri olmayan kadınlar için karından yapılan ultarason  ile özellikle rahimde bulunan myomları, yumurtalıklardaki kistleri (over kistleri) tespit etme için  son derece önemlidir. Bu çağlarda yapılan ultrasonografik değerlendirmeler ile yumurtalıklarda oluşan küçük kistler ile giden ve hormonal pek çok probleme zemin hazırlayan “Polikistik over sendromu”nu tespitini sağlar . Diğer taraftan özellikle şiddetli adet sancıları (dismenore) şikayeti olan genç kızlardaki gizli çikolata kistleri (endometriomalar) ortaya çıkarılabilir.
Partneri olan kadın hastalarda ;Dış genital alan gözle değerlendirilir. Genital siğil (kondilom), kitle, ülserasyon, kızarıklık, kist gibi herhangi bir lezyonun ,rahim veya idrar kesesinde herhangi bir sarkma (prolapsus) varlığına bakılır. “Spekulum muayenesine” geçilir. Vajinal duvarlar ve serviks (rahim ağzı) olası lezyonlar açısından değerlendirilir. Vajinal akıntı varsa “vajinal kültür örneği”  alınarak laboratuara gönderilir. Rutin olarak yılda bir kez smear testi için sürüntü de bu aşamada alınmaktadır.
40 yaş üstü bayan hastalarda , jinekolojik muayeneye ek olarak meme usg,meme muayenesi ,mamografi ,kemik dansitometri ve horman testleri de istenir.

 

Kadınların Hayatının En Uzun Dönemindeki Yaşam Kalitesini Artırmak…

Yaşam kalitesinden kast edilen şey; herkesin yaşayacağı bu dönemi en az zararla, topluma katılarak, aile bireyleriyle çatışmaları en aza indirmek ve beden sağlığını da olabilecek en üst seviyeye çekmektir. Başta kemik sağlığımız, kalp sağlığımız, ruh sağlığımız, cinsel sağlımız, cilt sağlığı ve güzelliği için bu yardımı almalıyız.
Kaliteli yaşama ulaşmış kadın; bedenen sağlıklı ve toplumda aktif rol almaya devam eden kadındır. Kadınların bir çoğu menopozu bir dönemin sonu olarak görür ve kabuğuna çekilir. Hayır menopoz kabuğa çekilme zamanı değil aksine yılların da verdiği tecrübe ile hayatın her alanında aktif ve etkin olmanın zamanıdır.
Menopozun ortaya çıktığı yaş kadında sıklıkla önemli bazı sosyal değişikliklerin de ortaya çıktığı bir zamana denk gelir. Çocukların büyüyerek evden ayrılması, kadının veya eşinin emekli olması, yaşla görülme sıklığı artan çeşitli hastalıkların ilk belirtilerinin ortaya çıkması, anne veya babada yaşlılığa bağlı ortaya çıkan çeşitli durumlar nedeniyle kadının zamanın önemli bir kısmını onlara ayırmak durumunda olması ve nihayet aile bireylerinden birinin veya bir arkadaşın ölümü gibi olaylar sıklıkla kadının menopoza girdiği zamanlara tesadüf eder.

TEDAVİ VE TARAMA

Hormonal Tanılar

FSH, LH, E2 (Estradiol), PRL (Prolaktin) ve Tiroid fonksiyon testleri (TSH, Serbest T3 ve Serbest T4) istenir. Sonuçlara göre hastanın tanısı konur ve tedavi planı oluşturulur.

Jinekolojik Rahatsızlıklar

Yapılan spekulum muayenesi sonrası tespit edilen miyom ,polip, yumurtalık kistlerinin hangi yolla alınacağına karar verilir ve hasta bilgilendirilir.
Rahim Ağzı ve Yumurtalık Kanser Taramaları

Yapılan muayene sonrası gerektiği  hallerde tumor marker testleri (Ca 125, Ca 19.9, Ca 15.3) istenir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (STD) açısından değerlendirme yapılır. Cinsel yolla bulaşıcı hastalıklar tarama testleri: HiV (Aids açısından Elisa test), Hbs Ab (Hepatit B), HCV (Hepatit C), VDRL (Frengi) bulunmaktadır. Ayrıca bel soğukluğu (Gonore) açısından rahim ağzından alınan servikal swab (sürüntü) örnekleri de alınabilir. Yine genital bölge jinekolojik muayene sırasında genital herpes (Tip 2 uçuk), genital siğil (kondilom) açısından özellikle değerlendirilmelidir. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra hasta rahim ağzı kanseri aşısı hakkında bilgilendirilir ve uygulaması yapılır.

KOLPOSKOPİ

Serviks vajine ve vulva dokularının bir büyüteç yardımı ile incelenmesi işlemine denir. Serviks kanser araştırılmasında kullanılır ayrıca gerektiği durumda biopsi alınabilir.

LEEP – LEETZ

Rahim ağzındaki değişimin nedenini bulmak ve tedavi amaçlı yapılan bir işlemdir.

KRİYOTERAPİ

HPV virüsünün neden olduğu siğillerin sıvı nitrojen ile dondurulup kaybolmasını sağlayan işlemdir.

HİSTEROSKOPİ

Işıklı bir teleskop yardımı ile rahim içi boşluğunun görüntülenmesine verilen isimdir. Tanısal veya tedavi edici amaçla yapılabilir. Tanısal amaçla bugün büyük çoğunlukla ofis histeroskopi’ den yararlanılmaktadır. Cerrahi Histeroskopi’de polip/myom çıkartılması, adezyolizis (rahim içi yapışıklıkların açılması), septum rezeksiyonu gibi işlemler yapılabilmektir.