Tıpta Uzmanlık Tezi:

Preterm Prematür Membran Rüptürü, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi Ankara, 1994

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri:

Eroglu D, “Servikal sekresyonlarda insülin büyüme faktörü bağlayıcı protein-1 varlığının erken doğumu belirlemedeki önemi” Başkent Üniversitesi, 2001.

Sandıkçı N, “11-14 hafta arasında ikili tarama testi ve ultrasonografik ense kalınlılığı ölçümünün yeri” Başkent Üniversitesi, 2002