SEREBRAL PALSİ
Erken Doğuma Bağlı Serebral Palsy Engellenebilir Mi ?
Genel olarak santral sinir sisteminin pek çok farklı nedenlere bağlı hasarlanması sonucu oluşan kronik ilerleyici olmayan engelleyici durumları (gelişimsel olarak hareket ve postürün etkilenmesi, aktivitede limitasyon ) serebral palsy olarak adlandırılmaktadır. Serebral palsy canlı doğumların 1.6 / 1000′ inde görülebilir. Serebral palsynin yarısı zamanında yani termde doğan bebeklerde görülür. Erken doğan bebeklerde görülme sıklığı çok daha fazla olup gebelik haftası düştükçe risk artmaktadır.

Çok düşük doğum ağırlığı ( < 1500 g) olan bebeklerde bu oran % 4-8 arasındadır. 34 haftanın altında doğan çocuklar tüm yeni vakaların % 25 inden sorumludur. Çocukluk dönemindeki motor bozukluğa en sık neden olan hastalık olan serebral palsynin aile ve toplum üzerindeki ekonomik yükü de oldukça çoktur.

1996’dan beri yapılan bazı gözlemsel çalışmalarda, erken doğum ve gebelik toxemisi için kullanılan  magnezium sülfatın düşük doğum ağırlığı olan bebeklerde serebral palsyi azalttığı gösterilmiştir. Daha sonraki çalışmaların hepsi bunu desteklemese bile, yakın zamanda yapılmış olan geniş çaplı sistemik bir derleme ( Doyle , Cochrane Database 2009 ), magnezium sülfatın serebral palsy ve erken çocukluktaki gros motor fonksiyon bozukluğunu azalttığını göstermiştir.
Magnezium hangi şartlarda nasıl verilmelidir ?
Şuan bu tedavi yöntemi çok yeni olduğu için ancak bu konudaki üst düzey eğitime ve tecrübeye sahip merkezlerce uygulanmalıdır. Zira serebral palsynin azaltılmasında kullanılacak magnezium, ağızdan alınacak bir formulasyon olmayıp, hastane koşullarında; örneğin herhangi bir nedenle erken doğum eyleminin ön görüldüğü hastalarda, hastaların hayati bulgularının yakından izlendiği şartlarda, farklı doz protokolleri dahilinde uygulanabilecek tedavi şemalarını içermektedir.