FETÜSTE BEYİN ANOMALİLERİNİN TESPİTİNDE HANGİ YÖNTEMLER KULLANILMAKTADIR?

Femical Kadın Doğum Hastanesi Yüksek Riskli Gebelik Merkezinde gebeliğin 18-23. haftaları arasında yapılan detaylı ulltrason incelemesinde fetüsün beyin yapısı, major ve minor anomalileri taranmaktadır. Ultrasonla bu tür anomalileri tespit edilen hastalara merkezimizde bu konuda deneyimli ekip tarafından fetal MR uygulanarak daha detaylı bilgi elde edilebilmektedir.
ÖRNEK VAKA
29 yaşında bayan hastanın ilk gebeliğinde 23. haftada yapılan ultrason tetkikinde kafa çapı ölçümü normalin altında izlendi. Hastada TORCH adı verilen gebelikte fetüsü etkileyen enfeksiyonlar tarandı. Anmiyosentezle alınan amniyon mayisinde fetüs karyotip analizi yapıldı. Hastaya 26. gebelik haftasında uygulanan fetal MR tetkikinde kafa çapının hafif derecede geride seyrettiği izlenirken 31. gebelik haftasında tekrarlanan fetal MR’da beyin kıvrımlarında düzleşme ve kafa çapının ileri derecede geride seyrettiği tespit edildi. Fetal MR’dan elde edilen doğrulayıcı veriler eşliğinde 32. gebelik haftasında fetüste anormal beyin gelişimi riski nedeniyle gebeliğin tahliyesi planlandı.