Riskli Gebelik Nedir ?

Riskli gebelik; anne veya fetusu veya her ikisini birden, gebelik esnasında, doğum sırasında veya doğum sonrasında komplikasyon oluşması açısından riskli hale getiren herhangibir durumun olduğu gebeliklerdir.,

RİSK ALTINDAKİLER

1.Annenin sistemik hastalıkları Annede yüksek tansiyonla giden hipertansif bozukluklar Diyabet ( şeker hastalığı) Epilepsi Otoimmün hastalıklar ( bağışıklık sistemiyle ilişkili hastalıklar Kanda pıhtılaşma bozukluğu

2.Enfeksiyonlar (hem anne, hem fetusu etkileyebilir) Annede HIV, sitomegalovirüs, parvovirüs gibi çeşitli enfeksiyonlar olması

3.Erken doğum riski olan gebelikler Çoğul gebelikler Rahim ağzı yetmezliği teşhisi alan gebelikler

4. Plasental patolojiler

5. Suları miadından önce gelen hastalar

6. Erken doğum eylemi başlamış gebelikler

7. Fetustla ilgili problemler Anatomik bozukluklar Kromozomal bozukluklar

Genetik sendromlar

Kardiyak anormallikler

Kan hastalıkları

Enfeksiyonlar

Anne karnında gelişim geriliği

PERİNATOLOG Özel olarak riskli gebelikler konusunda eğitim almış kişilerce (Perinatolog) takip edilmeleri gerekmektedir.***

Bu kişiler riskli durumları teşhis etme, tedavi etme, gerektiği zamanlarda girişimsel tanısal işlemleri gerçekleştirmede, tedavi uygulamada yetkin kişilerdir.

Perinatologlar

Erken doğum eylemi, suların erken gelmesi, plasentanın erken ayrılması, doğum esnasında oluşan komplikasyonların teşhis ve yönetiminde

Ayrıntılı USG incelemeleri yaparak birçok fetal anomalinin anne karnında teşhis edilmesinde

Kromozomal bozuklukların teşhis edilmesinde

Fetal hastalık, sıkıntı durumlarında doğum zamanlamasının, doğum şeklin belirlenmesi, takip esnasında gerek USG incelemeleri, gerekse diğer testlerle fetal sağlığın değerlendirilmesinde

Rahim ağzı yetmezliklerinde serklaj denilen rahim ağzına dikiş atılması gibi operasyonlarda

Amniosentez (anne karnından su alınması), kordosentez (bebeğin kordon bağından kan alınması), koryon villüs örneklemesi (bebeğin eşinden parça alınması) gibi tanısal işlemlerin gerçekleşmesinde

Fetal kan transfüzyonu, fetal biyopsi, fetoskopi, çoğul gebeliklerin ikiye veya tek fetusa indirgenmesi, ikiz gebeliklerde oluşabilen bazı plasental patolojileri düzeltmek için kullanılan lazer tedavisinin yapılmasında

Annede ciddi sistemik hastalık olduğunda, gebelik, doğum ve doğum sonrası anne sağlığını takip etmede, annenin tedavisini gerçekleştirmede Yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların bakımında……….. Yetkin ve etkin kişilerdir.

Tüm bu işlemlerde gerektiği yerlerde yeni doğan, pediatrik cerrah, dahiliye , anestezi ve diğer uzmanlık dalındaki hekimlerle multidisipliner yaklaşım içinde çalışmaktadırlar.,

HİZMETLER

Riskli gebeliklerin takibi (kalp, şeker, hipertansiyon , tiroit, hematolojik, romatizmal, karaciğer, böbrek hastalıkları vb.)

Koryon villus biyopsisi (11-14 hafta arasında plasentadan örnekleme yapılması kromozom analizi ve diğer genetik hastalıkların araştırılması nedeniyle)

Amniyosentez ( kromozom analizi ve diğer genetik hastalıkların araştırılması nedeniyle )

Fetal nörosonografi ( Beyin ve santral sinir sistemi hedeflenmiş inceleme)

Fetal kardiak ileri düzey inceleme, fetal ekokardiyografi 4 -D boyutlu ultrasonografik değerlendirme

Fetal kan örneklemesi (kordondan kan alınması)

Erken doğum riski taşıyan hastaların, özel erken doğumu tarama ,tahmin ve önleme programı dahilinde değerlendirmeleri

Tekrarlayan gebelik kayıpları ve anne karnında kayıpların incelenmesi, ve ABD perinatal patoloji bölümü ile ortaklaşa plasental patolojilerin araştırılması Trombofili / kan pıhtlaşma bozuklukları ve genetik mutasyonların araştırılması