NEDİR
Gebelik kaybı, 20. gebelik haftası öncesi gebeliğin düşükle sonlanmasıdır. Klinik olarak fark edilen gebeliklerin %10-15’i düşükle sonuçlanır. Gebelik kayıplarının %50-75’inde genetik faktörler (embriyonun kromozomlarının sayı ya da yapıca anormal olması) sorumludur. 3 ve üzerinde gebelik kaybı olan hastalar üreme dönemindeki kadınları %1’ini oluşturur ve tekrarlayan gebelik kayıpları olarak adlandırılır.

ARAŞTIRMA

Gebelik kayıpları ne zaman araştırılmalı?

Embriyoda kalp atımı görülmüş ise

Önceki gebelik kaybında alınan genetik incelemede normal karyotip analizi rapor edilmişse

Anne yaşı 35’in üzerinde ise

Anne adayında infertilite (kısırlık varsa)

Anne ve/veya babanın karyotip (genetik) analizinde anormallik varsa

Arka arkaya tekrarlayan 2 gebelik kaybı, tanısal araştırmaya başlamak için yeterlidir.

NEDENLERİ

Anatomik faktörler

Anne adayı rahminde bulunan doğuştan (uterus septum, unicornuate uterus, uterine didelphys, bicornuate uterus) ya da sonradan kazanılmış anomaliler (miyom, rahim içi yapışıklıklar)

Bağışıklık sistemi ile ilgili faktörler (sistemik lupus eritemozis, antifosfolipid sendromu)

Doğuştan gelen trombofililer (pıhtılaşma bozuklukları) plasenta patolojileri ile direk ilişkilidir

TESTLER

Anne ve baba adaylarında karyotip analizi (alınan kan örneklerinde genetik araştırma)

Anne adayının rahminde anatomik bir sorun olup olmadığını araştırmak için 4 boyutlu ultrasonografi, histerosalpingografi (rahim ve tüplerin ilaç verilerek görüntülenmesi), histeroskopi, laparaskopi,

Doğuştan ya da sonradan kazanılmış trombofili (pıhtılaşma bozuklukları) ve immünolojik bozuklukların araştırılması için anne adayından alınan kan örneklerinde trombofili paneli çalışması.

Tekrarlayan gebelik kaybı sonrası gebe kalan gebelerde amniyosentez, koryon villüs örneklemesi, kordosentez gibi anne karnında girişimsel işlemler ile gebelik materyalinin kromozom analizi hakkında kesin bilgi edinilebilmektedir.