Sonlandırma

SONLANDIRMA

Çoğul Gebelik – Reduksiyon Anne adayında daha önce gebelik kaybına sebep olmuş uterus (rahim) anomalilerinde, anneye ait sistemik hastalıklarda (örneğin kalp hastalığı, kronik yüksek tansiyon), fetüs ya da fetüslere ait anomalilerde, önceki ikiz gebeliği prematür yenidoğanla sonuçlanmış gebelerde,  monokoryonik, monoamniyonik ikizleri içeren çoğul gebeliklerde, fetüs sayısı teke indirilebilmektedir.

Örnek Vaka 1:

36 yaşında bayan hastada infertilite tedavisi sonrasında dördüz gebelik tespit edildi. 9. haftada dördüzlerden birisinde akrani (kafa kemik gelişiminin olmaması) izlendi. Hastaya 11. haftada tüm fetüsler için erken fetal değerlendirme önerildi. 11. haftada yapılan muayenede ense kalınlığı, burun kemiği varlığı, duktus venosus kan akımları belirlendi. Fetüslerden birisinde ense kalınlığı artmış olarak tespit edildi. Diğer iki fetüs sağlıklı olarak değerlendirildi. Bu vakada artmış ense kalınlığı ve anensefali izlenen fetüslere multifetal gebelik sonlandırması uygulandı. Gebelik takiplerinde kalan iki fetüste anomali saptanmadı ve sağlıklı doğum gerçekleşti.

Örnek Vaka 2:

32 yaşındaki hastada infertilite tedavisi sonrasında yediz gebelik tespit edildi. 9. haftada yedizlerin 2’sinde  kistik higroma (boyunda lenf sistemine bağlı oluşmuş kistik kitle), 11. haftadaki erken fetal değerlendirmede ise yedizlerin 4’ünde artmış ense kalınlığı tespit edildi. Ense kalınlığı, burun kemiği varlığı, duktus venosus kan akımları normal değerlendirilen tek fetüs dışında diğer fetüslere multifetal gebelik sonlandırması uygulandı. Gebelik takiplerinde kalan fetüste anomali saptanmadı ve sağlıklı doğum gerçekleşti.

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir