Tedavi ve İlaç  

TEDAVİ VE  İLAÇ
2008’de Hindistan’da yapılan kapsamlı bir çalışma, önem sırasıyla: anticardiolipin, daha sonra antiannexin V, daha sonra anti-beta2GP1 antikorlar ve en son LA ile açıklanamayan gebelik kaybı arasında ilinti bulmuştur. Bu noktada ilginç araştırma sonuçlarından biri de, açıklanamayan tekrarlanan gebelik kayıplarından sonra tedavi görmeden yaşanan normal gebelik oranının %70 olmasıdır.

 

2005 yılında yapılan Cochrane grup meta-analizinde, anticardiolipin antikorlar içermeyen tekrarlanan gebelik kayıplarının önlenmesinde antikoagulanasyon araştırılmış ve ortaya çıkan sonuçlar, aspirin veya heparin profilaksisini tavsiye etmek için yetersiz bulunmuştur. Güncel eğilim, gebelik komplikasyonlarında, trombofili olsun veya olmasın, sadece “venous” trombolizmin önlenmesinde, profilaktik heparinin limitli kullanımı yönündedir. Küçük ölçekli bazı çalışmalarda, gebelik komplikasyonların önlenmesinde heparin uygulması önerilse de, plasebo kontrollü kapsamlı bir çalışma yapılması ihtiyacı ortadır.

 

Tüm bu bilgiler ışığında, tedavi veya ilaç kullanımı tercihlerinde belirsizlik sürmektedir.

 

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir