Tek Embriyo Transferi

TEK EMBRİYO TRANSFERİ

Ülkemizde 6 Mart 2010 tarihinde yardımcı üreme teknikleri uygulamalarına yönelik bir yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, tüp bebek uygulamaları gören çiftlere transfer edilecek embriyo sayısında bir kısıtlama getirildi. Aslında günümüzde çoğul gebeliklerin önlenebilmesi için bu türde yönetmelik ya da düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Fakat bu durum çoğul gebelik riskini ortadan kaldırmakla birlikte; tedavi başarı şansını da doğal olarak önemli şekilde azaltmaktadır. Tek ya da çift embriyo transferi ile sınırlandırılmışsak, o zaman bir laboratuvarda oluşan embriyoların tutunma potansiyellerinin en yüksek düzeyde olmasını sağlamak için laboratuvar koşullarını en üst seviyeye ulaştırmak ve bu embriyolar arasından da tutunma şansı en yüksek olan bir ya da ikisini bulmak zorundayız.

Yeni sistem ile çoğul gebelikler önlenebilecek

Transfer edilecek embriyo sayısının yönetmelik uyarınca eğer tüp bebek tedavisi gören bayanın yaşı 35’in altında ise; ilk ve ikinci tüp bebek uygulamalarında yalnızca tek embriyo transferi yapılması, 3. ve sonraki denemelerde ise; en fazla iki embriyo transferi yapılmasına izin verilmektedir. Bayan yaşı 35’in üzerinde ise; deneme sayısı ne olursa olsun en fazla 2 embriyo transferi yapılabilecek. Bu yönetmelik uyarınca embriyo sayısının kısıtlanması çoğul gebelik riskini ortadan kaldırma avantajını sağlasa da, tedavi başarı şansını önemli ölçüde azaltarak bir dezavantaj da yaratmaktadır.

Yapılan klinik çalışmalar bazı hasta gruplarında tek embriyo transferi yapmanın gebelik şansını, çift embriyo transferi yapmaya göre düşürmediğini göstermiştir. Elimizde en azından iki tane “top quality” olarak adlandırılan çok iyi kalitede embriyonun olduğu; ilk ya da ikinci tüp bebek denemesini yapan, bayan yaşının 35 yaşın altında olduğu hastalarda, tek embriyo transferi gerçekleştiğinde oldukça iyi gebelik oranlarına zaten ulaşmaktayız. Yani burada önemli olan o çiftin elinde yeterli sayıda iyi kalitede embriyo olmasıdır.

Etkin embriyo dondurma sistemleri gebelik şansı artırılabilir

Az sayıda embriyo transferi yaptığımızda elimizde geriye arta kalan çok sayıda dondurulabilecek iyi kalitede embriyo olmaktadır. O nedenle bir hastanın başarısını yükseltmek için, geriye kalan embriyolarını iyi bir yöntemle dondurulup; gerekirse ileride bunları çözerek kullanılma şansı hastamıza verilmektedir. Bir yumurta toplama işlemi başına hastamızın ulaşacağı toplamdaki gebelik şansını en yüksek düzeyde tutabilmekteyiz. Bu noktada geride kalan embriyoların vitrifikasyon yöntemi ile dondurulup saklanması ve eğer taze transfer ile gebelik sağlanamamış ise; bunların çözünüp kullanılması hastalarımızın şansını arttırmaktadır.

Tüm amacımız çoğul gebelikleri önlerken hastalarımıza daha az sayıda embriyo transfer ederek aynı gebelik oranlarını yakalama ve hastalarımızın gebelik şansını en üst düzeyde tutmaktır. Bu nokta da unutulmamalı ki IVF (tüp bebek) laboratuvarının önemi çok büyüktür.

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir