Tıbbi Çalışmalar

Tıbbi Çalışmalar

Oldukça yakın zamanlı (Ekim, 2008) bir çalışmanın sonuçlarına göre, preklampsi özgeçmişi olan beyaz bayanlarda, trombofili testlerinin yapılmasının, gebelik öncesi danışma ve sonrasında gebelik yöntemi için yardımcı olacağı yönündedir.

 

Trombofililerde, sıklıkla Faktör 5 (Leiden) ve protrombin (G20210A) mutasyonu görülmektedir. Testlerin bu indikatörleri içermesi önemlidir. Trombojen gen mutasyonlarının tekrarlanan gebe kayıpları üzerindeki etkisi üzerinde yakın zamanda yapılan kapsamlı bir çalışmada:

 

 Faktör V G1691A
 Faktör V H1299R (R2)
 Faktör II protrombin G20210A
 Faktör XIII V34L
 PAI-1 4G/5G
 HPA1 a/b(L33P)
 MTHFR C677T
 MTHFR A1298C

 

içeren bir trombojen gen mutasyon paneli kullanmanın tekrarlanan gebelik kaybının teşhisinde yardımcı olduğu belirtilmiştir. Gene de, gen mutasyonlarının, tekrarlanan gebe kayıpları üzerinde etkisi üzerine yapılan değişik çalışmalar arasında tutarsızlıklar ve hangi panellerin “klinik değeri” olduğu konusunda görüş ayrılıkları bulunmaktadır, Güncelde bu panele angiotensin converting enzim I/D polimorfizimin de eklenmesi tavsiye edilmiştir. Bu konularda, kapsamlı datanın oldukça yetersiz olduğu birçok çalışmada belirtilmiştir.
Ayrıca test, antitrombin, fonksiyonel olarak aktif proteinler olan C ve S’nin değerlendirimesini de içermelidir. Ancak, gebelik esnasında, protein S seviyeleri farklı değerlendirilmelidir. Lockwood‘ un tavsiyesi: protein S seviyesini, gebe olmayan hastalarda <%60’da, gebe hastalarda <%35’de kesmektir. Eğer protein S seviyesi düşük ise, hem “free” hem total protein S seviyeleri tekrar test edilerek, eksikliğin tipi belirlenmelidir. Her türlü trombofili testi, hasta, tromboz anından uzakken, heparin veya antikoagulanlar kullanmazken yapılmalıdır. Güncelde, protein Z eksikliğinin de gebelik komplikasyonlarına yola açtığı (preterm doğum gibi) görülmüştür.

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir