35 Yaş ve Sonrası

35 YAŞ VE SONRASI

Tıp dünyası ileri yaş gebeliği sınıflaması yaparken özellikle 35 yaşı referans yaş olarak almaktadır. Bunun nedeni 35 yaşından sonra daha yüksek oranda görülen kromozom anormallikleri ve tanılarında girişimsel işem amniyosentez ve koryon villus biyopsisi gerekebilmesidir. . Amniyosentez için izlenen düşük riski ile 35 yaşında Down sendromu ortaya çıkma olasılığı benzerdir (%0,5). Bu nedenle amniyosenteze bağlı düşük olasılığının eşitlendiği 35 yaş, uzun yıllar tıp camiasında belirleyici olmuştur. Bu yaş grubunda daha sık görülen genetik ve kromozomal anormalliklerin ekarte edilmesi amacıyla yaklaşım daha farklılık göstermekte, anneler detaylı ultrasonografi ve tarama testleri ile birincisi 11-14 hafta arasında ikincisi de 18-22 haftalar arasında detaylı değerlendirilip yaşa bağlı risk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra riskin yüksek olduğu grupta amniyosentez önerilmektedir.

İleri yaş grubunda hamilelik öncesi hastaların genel sistemik muayenesi yapılarak tansiyon, diyabet, böbrek, hematolojik ve diğer hastalıklar yönünden de değerlendirilmeli eğer mevcut bir hastalık varsa muhakkak sağlık hali en iyi hale getirildikten  sonra gebelik hedeflenmeli ve sonrasında da bireyselleştirilmiş izlem ve tedaviye devam edilmesi önemlidir.

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir