Da Vinci Robotik Cerrahi Konforu

DA VİNCİ ROBOTİK CERRAHİ KONFORU

Robotik cerrahi sonrası hastalarda, laparoskopik ya da açık cerrahiye göre daha az kan kaybı olmaktadır. Hastanede kalış süresi laporoskopik ya da açık cerrahiye göre yine daha azdır. Buna bağlı olarak işgücü kaybı da daha aza inmektedir. Operasyon sonrası daha az ağrı kesici ihtiyacı olması ve başarılı kozmetik sonuçlar elde edilmesi robotik cerrahinin önemli avantajlarındandır. Örneğin; yakın bir zaman önce hastanemizde 49 yaşında, yoğun ve tedaviye cevap vermeyen kanamaları olan, 3 aylık gebelik görünümüne ulaşmış rahme sahip bir hastanın operasyonu “da Vinci” ile çok rahat ve güvenli bir şekilde yapıldı. Aslında bu tür ameliyatlar uzun yıllardır laparoskopik cerrahi yöntemi ile yapılmaktaydı; ancak “da Vinci” ile aynı operasyonu kapalı olarak çok daha kolay ve rahat bir şekilde gerçekleştirdik.

Histerektomi sezaryenden sonra en sık uygulanan jinekolojik operasyon olup klasik olarak abdominal veya vaginal yaklaşımla yapılmaktadır. İngiltere’de 55 yaşına gelen her beş kadından biri , ABD’de ise 65 yaşına gelen her üç kadından biri histerektomi operasyonu geçirmektedir .Türkiye için bilinmeyen histerektomi insidansı ABD’de 5,5/1000 olup ve her yıl yaklaşık 500.000-600.000 histerektomi operasyonu yapılmaktadır.

Jinekoloji cerrahide çok sık uygulanan bu operasyonun zorlukları robotik cerrahinin beraberinde getirdiği avantajlar ve kolaylıklar sayesinde ortadan kalkmış gibi görünmektedir. Çalışmalar çok açık bir şekilde robotik cerrahinin klasik tekniklere oranla operasyon sonrası daha hızlı iyileşme, kısa hastanede kalma süresi, kozmetik kazançlar, operasyon esnasında geliştirilmiş görüş açısı, daha az kan kaybı ve daha az komplikasyon gibi çeşitli avantajları olduğunu göstermiştir.

Özellikle daha önce geçirdiği ameliyatlardan dolayı karın içerisinde oluşan yapışıklıklar, obez hastalardaki karın çevresinde biriken yağların oluşturduğu zorluklar, miyom veya benzeri patolojilerden dolayı rahimin normalden çok fazla büyümesi gibi  klasik yöntemlerle yapılan operasyonda komplikasyon riskini arttıran faktörler robotik cerrahideki teknik üstünlükler ile kolaylıkla aşılabilmektedir.

Son yılların en sık kullanılan bu yeni teknolojisi beraberinde getirdiği avantajlarından dolayı tüm cerrahi branşlarda çok geniş bir yelpazede kullanım alanı bulmuştur ve hastanemizde birçok benign ve malign jinekolojik patolojilerde ekibimiz tarafından başarı ile uygulanmaktadır.

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir