FETAL BİYOFİZİK DEĞERLENDİRİLMESİ

Bebeğin hareketleri ve amnion sıvı mıktarının değerlendirilerek bebğin sağlık durumu hakkında bilgi edinmememizi sağlar.