Hpv Nedir?

HPV NEDİR?

Human Papilloma Virüsler (HPV) çok yaygın görülen, ağız ve alt genital bölgeyi kaplayan deride siğil, kanser öncülü ve bazı kanserlere yol açan ve oldukça bulaşıcı kılıfsız DNA virüsleridir. Yaklaşık 100’den fazla tip tanımlanmıştır. Sadece alt genital bölgede enfeksiyona sebep olan 23-30 tip bulunur. Alt genital bölgede kanserle ilgisi olup olmamasına göre genital HPV tipleri iki ana gruba ayrılabilir (düşük riskli ve yüksek riskli HPV’ler).

Düşük riskli HPV tiplerinin (6, 11, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72 ve 81) kanserle ilişkisi yoktur ve genital siğillere sebep olurlar.

Yüksek riskli HPV tipleri (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 ve 82) rahim ağzı, vajina, vulva, anüs ve penis kanserlerinde saptanmıştır.

  • Genital siğillerde en sık saptanan tipler (> %90) HPV 6 ve HPV 11’dir.
  • Rahim ağzı kanseri olan kadınlarda en sık saptanan HPV tipi HPV 16’dır. * Rahim ağzı kanserlerinin çoğuna (%80) sadece 4 HPV tipi sebep olmaktadır (16, 18, 31 ve 45).
  • Verilere göre yaklaşık her 10 kişiden 1’inde HPV vardır ve bir kadının 50 yaşına kadar HPV enfeksiyonuna yakalanma riski %80’dir.
  • Servikal Kanserler’in yaklaşık %100’ünden
  • Anal kanserlerin %83-%95’inden
  • Vajinal kanserlerin %60-%65’inden
  • Penis kanseri olgularının %30-%42’sinden sorumludur.

HPV tip 16 ve 18 servikal kanserlerin yaklaşık %70’inden (ABD ve AB’de %84’ünden) sorumludur. Servikal Kanser Avrupa’da 15-44 yaş kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türüdür. Meme kanseri ilk sırada yer almasına rağmen kaybedilen yaşam yılı olarak bakıldığında servikal kanser meme kanserinin de önüne geçer.

Verilere göre her yıl tüm dünyada yaklaşık 493,000 servikal kanser olgusu görülmekte ve bunların yaklaşık 274,000’i ölümle sonuçlanmaktadır. Bu ölümlerin %80’den fazlası, yeterli tarama programlarının bulunmayışı nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde görülür. Yine bu verilere göre, her yıl 10 milyon HSIL (ileri evre kanser öncesi lezyon) olgusu, 30 milyon LSIL (erken evre kanser öncesi lezyon) olgusu ve 30 milyon yeni genital siğil olgusu görülmektedir.

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir