Rahim Sarkması

RAHİM SARKMASI 

 

Rahim sarkması riskini azaltmak için çeşitli şeyler yapabilirsiniz

 

Fazla kilolarınızdan kurtulun.
 Bağırsak hareketlerini düzenlemek için lifli gıdalar alın.
 Kegel adı verilen pelvik kasları güçlendiren egzersizleri düzenli yapın.
  Karın içi basıncı artıracak dar korseler ve giysiler giymeyin.
  Ağır kaldırmaktan kaçının.
 Sistosel
 Pelvis (karın alt duvarını oluşturan yapılar) tabanını oluşturan kas ve fasyaların (zarların) zayıflaması sonucu idrar torbasının (mesane) vajinaya doğru doğması durumudur. Sıklıkla çok ve zor doğum yapanlarda görülmektedir. Ayrıca menapozdan sonra bu yapıların hormonal desteğinin azalması ve ailesel yatkınlık da ayrı bir faktördür.

 

Sık idrara çıkma, acil işeme hissi, baskı tipinde idrar kaçırma, idrar yapmada zorlanma ve vaginada kitle gibi bulguları olabilir. Tanısı muayene ile konur. Eğer idrar kanallarında tıkanma ve enfeksiyon oluşturmuyorlarsa tehlikeli değillerdir. Derecesine göre tedavi önerilir. Tedavisi cerrahidir. Bu hastalarda sistoselin düzeltilmesinden sonra idrar kaçırma başlayabileceği/devam edebileceği nedeniyle orta üretra gevşek sling operasyonu da (TVT veya TOT) eş seanslı olarak önerilmektedir.

Rahim-İdrar Torbası Sarkması

RAHİM-İDRAR TORBASI SARKMASI

İdrar kaçırma sorununun tedavi edilmesi için daha farklı ameliyat tekniklerinin kullanılması gerekebilir.

Üreme çağındaki ve halen doğum yapmayı düşünen yada ailesini tamamlamış olsa bile rahim alınmasını kabul etmeyen bir kadında ise rahim alınmaksızın  ön ve arka vajina duvarlarındaki fazla doku alınarak genişlemenin tamiri yani vajinanın daraltılması yada ön ve arka vajina duvarlarına eski gerginliği sağlayacak özel sentetik destek materyalleri (Mesh) yerleştirmek yoluna gidilebilir. Böylelikle doğum sonrası vajina genişlemesi yakınması olan kadınların şikayetleri azalacak ve cinsel yaşamdan da eskisine oranla daha fazla tatmin sağlanacaktır. Vajina daraltılması operasyonuna tıpta vajinoplasti adı verilir.

Belirgin rahim sarkması durumunda karın yoluyla rahmi yerinde tutan bağlara ulaşılarak bu bağların yukarı çekilmesi ve böylelikle rahmin alınmaması mümkündür. Ancak yukarı çekme operasyonlarının çok da uzun ömürlü olmadığı bilinmelidir. Yapılan operasyonun tipine ve yapan cerrahın tekniğine bağlı olarak 3-5 yıl içerisinde tekrarlama riski ortaya çıkabilir.

Çok nadiren çocukları olmasına rağmen rahiminin alınmasını istemeyen veya başka çocuk doğurmak arzusunda olan bayanlarda ya da rahim alınması operasyonunu dahi kaldıramayacak kadar yaşlı ve genel durumu kötü hastalarda operasyon yerine pesser adı verilen ve vajinaya yerleştirilerek rahimi destekleyip yukarda tutan cihazlar da kullanılabilir ama bu tür tedaviler çok özel durumlarda uygulanmaktadır.

İdrar Kaçırma Tedavi Yöntemleri Nelerdir ?

İdrar Kaçırma Tedavi Yöntemleri ile ilgili görsel sonucuStres idrar kaçırma her yaşta tedavi edilebilir bir durumdur fakat her tedavi her hasta veya her tip inkontinans için faydalı olmayabilir;

1. Stress İnkontinans Tedavi Yöntemleri Davranış / Kas tedavisi İlk basamak kegel egzersizleri denilen pelvik taban kaslarını güçlendirmeye yardımcı egzersizlerdir. Bu tedavi ile idrar torbası ve işeme ile ilgili kasları kontrol altına alma sağlanarak pelvik taban kasları güçlendirilir. Bu egzersizler ek olarak bir günlük oluşturularak bir program ve mesane eğitimi sağlanmaya çalışılır. Bu egzersizler ile beraber veya tek başına kullanılan diğer tedavi yöntemleri ise 1) Biofeedbac 2) elektrik Devamını Oku

İdrar Kaçırma ve Tanı

İDRAR KAÇIRMA VE TANI

İdrar kaçırma şikayeti ile bir hekime veya bu konu ile ilgili bir uzmana başvuruldugunda tıbbi öykü ve idrar ile ilgili şikayetleri tartışıldıktan sonra ayrıntılı pelvik muayenesi yapılarak başta idrar tahlili olmak üzere şikayetin  ve muayenenin özelliklerine göre bazı testler yapılacaktır. Hastanın muayenesi sırasında yapılabilen basit testlerin yanında daha komplike ürodinamik testlerde gerekli olduğu doktoru tarafından istenebilecektir.

 

Tanı koyma aşamasında artık hastayı zorlayarak ürodinami testler yanında artık günümüzde modern ürojinekoloji ünitelerinde ve normal muayene sırasında uygulanabilecek ve hastayı fazla rahatsız etmeyecek çok kolay basit ve etkili tanı cihazları kullanılmaktadır.

 

İdrar kaçırma sıklıkla tedavi edilebilen bir durum olsa da herkeste ve her tip idrar kaçırmada her tedavi yaklaşımı etkili olmayabilmektedir. En doğru tedavi idrar kaçırma tipine göre belirleneceğinden dolayı idrar kaçırmanın tipinin belirlenmesi ve doğru tanının konması çok önemlidir. İdrar kaçırma sıklıkla tedavi edilebilen bir durum olsa da herkeste ve her tip idrar kaçırmada her yaklaşım etkili olmayabilir.

İdrar Kaçırma Türleri

İDRAR KAÇIRMA TÜRLERİ

Stres İdrar Kaçırma

Stres İdrar Kaçırma hareketlerle örneğin gülerken, öksürürken, hapşırırken, yürürken, egzersiz yaparken vb. istemsiz idrar kaçırmadır. En sık görülen idrar kaçırma tipidir. İki temel nedeni vardır ; Birincisi ve asıl nedeni pelvik taban kaslarının zaafiyetidir. Pelvik taban kasları alt idrar yolu organlarını destekler. Güçlü bir pelvik tabanı üretrayı idrar yapma zamanı gelinceye kadar kapalı tutar. Pelvik taban zaafiyeti olduğunda karın iç basıncını artıracak durumlar ( egzersiz, öksürme) üretranın açılmasına ve idrar kaçırmasına neden olur. Çok sayıda doğum, iri bebek doğurma, obezite, ailesel yakınlık menopozdan sonra oluşabilmektedir.

 

Stres idrar kaçırmanın bir diğer nedeni de iç sfinkter kaslarının (mesane boşalmasını kontrol eden kaslar) yetersizliğidir. Sfinkter kasları mesane dolarken üretrayı kapalı  tutarken idrar zamanı gelince gevşeyerek idrar yapmaya izin verir. Sfinkter yetmezliği varlığında kaslar görevlerini yapamadıkları için çeşitli hareketler sırasında (öksürme, egzersiz) idrar kaçırılır.

 

Urge İdrar Kaçırma

Güçlü bir tuvalete gitme ihtiyacı hissedildiği anda tuvalete yetişemeden idrar kaçırma şeklidir. Stres idrar kaçırmada farklı olarak nedeni pelvis tabanında zaafiyet değil, mesane kaslarının aşırı aktif olmasıdır.

 

 

Miks İdrar Kaçırma

Stres idrar kaçırma ve urge idrar kaçırmanın bir arada olduğu durumdur.

 

Taşma İdrar Kaçırma

Mesanede kapasitenin üzerinde idrar depolandığında idrar yapma zorunluğu hissetmeden küçük miktarda idrar kaçırmadır. Mesane yine dolu kalır. Kişi hiçbir zaman mesanesini tamamen boşaltamadığı hissine kapılır. Diyabet, pelvik yaralanma, geniş pelvik cerrahi, omurilik yaralanmaları, multiplesıkleroz gibi durumlarda kas dokusunun kaybolması sonucu oluşur.