Soru ve Cevaplar

SORU VE CEVAPLAR

 

Tüp bebek uygulamalarında gebe kalma şansını belirleyen faktörler nelerdir?

 

Tüp bebek uygulamalarında gebe kalma şansını belirleyen birçok nokta bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi tedavi görmekte olan kadının yaşıdır. Gebe kalma şansı 35 yaşından genç kadınlarda en yüksek, 35-38 yaş arasında kabul edilebilir, 38-40 yaş arasında azalan, 40-42 yaş arasında yine de ümidimizi muhafaza ettiğimiz, 42-44 yaş arasında ise gittikçe düşmüş durumdadır. Transfer edilen embriyo sayısı da gebelik şansını belirleyen bir faktördür. Tüm yaş gruplarına bakıldığında tek embriyo transferi ile gebelik beklentisi % 28 dolaylarında iken, çift embriyo transferi ile bu oran % 45’e çıkmaktadır.

Tek embriyo transferi yapılan vakalarda geriye dondurulabilecek birçok embriyo kalmaktadır ve bunların kullanımı ile de ciddi oranda ilave gebeliklere ulaşılmaktadır. Dondurulmuş embriyo transferi ile son 3 ay içerisinde % 70 oranında gebeliğe ulaşmış bulunmaktayız. Ciddi derecede erkek faktörüne bağlı infertilitede, spermin ciddi şekil bozukluğu gösterdiği çiftlerde ve sperm üretiminin testiküler yetmezlik nedeniyle bozulduğu azoospermik vakalarda yine gebelik şansı tüp bebek tedavisinde düşmektedir.

 

Tüp bebeği en fazla kaç defa deneyebiliriz?

 

Deneme sayısı konusunda bir sınır bulunmamaktadır; fakat iyi merkezlerde yapılan tedavilere rağmen gebeliğe ulaşılamamışsa, deneme sayısı arttıkça gebelik beklentisinde bir azalma olacaktır. Bazen nedeni belirsiz tutunamama problemi yaşayan çiftler yüksek deneme sayılarından sonra gebeliğe ulaşabilmektedirler. Bu nedenle 8. ya da 10. denemeden sonra gebelik öykülerine tanık olmaktayız.

 

Transfer sonrası nelere dikkat etmem gerekiyor?

 

Halk arasında düşünülenin aksine, transfer sonrası hareket etmek, ağır kaldırmak, seyahat etmek, öksürmek, ıkınmak, yükseğe uzanmak, transferden hemen sonra ayağa kalkmak gibi aktivitelerin gebeliğin tutunma ve devamı üzerine herhangi hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Bu dönemde dikkat edilmesi gereken doktorların önerdiği ilaçları düzenli kullanılması ve eğer yumurtalıklar aşırı derecede uyarılmış ve büyümüşlerse de fazla ağrı ve rahatsızlık duyulmaması için dinlenilmesidir.

 

Yumurtlamayı uyaran ilaçlar arasında bir fark var mı?

 

Bu ilaçlardan bazıları insan idrarından elde edilmekte, bir kısmı ise tamamen yapay olarak üretilmektedir. Fakat hiçbir ilacın diğerine belirgin bir üstünlüğünün olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu nedenle ilaç seçimi kullanım kolaylığı, maliyet ve hekim tercihi gibi nedenlere dayanmaktadır.

 

Yumurtalıkları uyarmak için uzun protokol mü daha iyi yoksa kısa protokol mü?

 

Canlı doğum oranları açısından hiçbir fark bulunmadığından günümüzde artık birçok merkez tedavi şemalarını ağırlıklı olarak kısa (antagonist) protokolüne çevirmişlerdir. Kısa protokolde tedavi daha kısa sürmekte ve daha az sıklıkta kontroller yapıldığından hastalar için daha az rahatsızlık vericidir.

 

Takip yalnızca ultrasonografi ile mi olmalıdır yoksa kanda hormon testleri de yapılmalı mıdır?

 

Yapılan çalışmalarda görülmektedir ki; yalnızca ultrasonografi ile takip yapıldığında elde edilen sonuçların, ultrasonografiye ek olarak kan hormon takiplerinin de eklendiği takip şemalarından farklı değildir. Yalnızca ultrasonografi ile takip yapmak hatalı bir uygulama değildir ve hastalar için uygun bir yaklaşımdır. Biz ultrasonografi ile takip yaparken gerekli gördüğümüz durumlarda kan hormon düzeylerine de bakmaktayız. Örnek olarak ultrasonografi ile takipte yumurta gelişim hızı yavaş ya da çok hızlıysa, çok fazla yumurta geliştiğini görüyorsak, rahim zarının kalınlaşmadığını izliyorsak mutlaka hormonal takibi de yapıyoruz.

Tedaviye başlayacağımız gün, yumurtalıklarda bir kist görülmüş ise, bu kistin tedaviye başlamamıza engel bir durumun olup olmadığını anlamak için yine hormonlara bakıyoruz. Son tetikleyici çatlama iğnesi olarak da bilinen hCG ilacını vermeye karar verdiğimiz gün de mutlaka kanda estradiol ve progesteron hormon ölçümlerine bakmaktayız.

 

Tüp bebekte düşük daha mı sık izlenmektedir?

 

Tüp bebek tedavisi ile elde edilen gebeliklerde düşük riski, normal yolla kalınan gebeliklerden çok az daha yüksektir. Bunun nedeni tedaviden değil, gebe kalamamaya neden olan problemin kendisinden kaynaklanmaktadır.

 

Tüp bebek gebeliklerinin başında izlenen vajinal kanamalar normal midir?

 

Gebe kalmış hiçbir hastada vajinal kanama normal kabul edilmemelidir ve doktora mutlaka danışılmalıdır. Fakat öte yandan da tüp bebek gebeliklerinin başında vajinal kanama ve lekelenmelere çok sık rastlanılmaktadır. Bu mutlaka kötüye gidişin bir göstergesi olmayabilir.

 

Transfer sonrası gebelik şansının desteklenmesi için progesteron ilaçlarının hangisi etkilidir?

 

Yapılan çalışmalarda vajinal progesteron ilaçları ile kas içine yapılan progesteron iğneleri arasında gebelik şansı açısından hiçbir fark bulunmamıştır. Kas içine hergün yapılan iğneler bazen çok can yakıcı olduğundan ilk planda vajinal progesteron ilaçları tercih edilmelidir. Fakat bazı hastalarda vajinal progesteron vajende ciddi kaşıntı ve yanma yapmaktadır. Bu durumda progesteron iğnelerine geçilmesi düşünülebilinir.

 

Tüp bebekte gebe kaldıktan sonra progesteron ilacına daha ne kadar devam edilmelidir?

 

Progesterone ilacına gebelik testi pozitif çıktıktan sonra devam etmenin bilimsel bir faydası yoktur, fakat günümüzde birçok merkez bu ilaca 12. gebelik haftasına dek devam etmektedir. Biz bebek kalp atımları görünene dek devam etmekteyiz. Fakat eğer anne adayı ilacın kullanımına bağlı ciddi yan etkilerden muzdaripse (kaşıntı, yanma gibi), o zaman ilacı kesilmektedir.

 

Transferden sonra kullanılan aspirin, heparin gibi ilaçların faydası var mı?

 

Embriyo transferinden sonra aspirin kullanmanın bir faydası olmamaktadır. Bazı çalışmalar; tekrarlayan deneme başarısızlıkları ve altta yatan bir nedeni bulunamamış vakalarda heparin iğneleri kullanmanın faydalı olabileceğini göstermiştir. Heparin kullanımında gebelik sağlanır ise, gebeliğin 12. haftasına dekdevam edilmektedir.

 

Dondurulmuş embriyolar ile gebelik şansımız var mı?

 

Bazı tüp bebek uygulamalarında transfer edilen embriyoların dışında elimizde geride çok iyi kaliteli embriyolar kalabilmektedir. Bu embriyoların dondurulup saklanması, aileye ileride tekrar bir gebelik şansı verebilmektedir. O nedenle embriyo dondurma hastalar için çok faydalı bir uygulamadır. Dondurulan embriyolar çözündükten sonra % 70-80 canlı kalmakta ve % 50-70 oranında gebelikle sonuçlanmaktadır. Dondurulmuş embriyolar ile elde edilen bebeklerin sağlığı, doğal yolla elde edilen gebeliklerden farklı değildir.

 

Tüp bebek öncesinde herhangi bir diyet uygulamalı mıyız?

 

Bu konuya ilişkin yeterli bilimsel çalışma verileri olmamakla birlikte, bazı çalışmalar özellikle gebelik planlamasına geçildiği dönemde (prekonsepsiyonel dönem) akdeniz tipi diyet (yüksek oranda bitkisel yağlar, sebzeler, balık ve baklagiller ve düşük oranda snackler) ile beslenen hastalarda tüp bebek başarı oranlarının artığını göstermektedir. Akdeniz diyetindeki bitkisel kaynaklı az doymuş yağlar, yüksek folik asit ve B6 vitamini bu beslenme şeklinin üstünlüğünde belirtilen temel içeriklerdir.

 

Tüp bebek tedavisi öncesi kilo vermek gerekli mi?

 

Kilolu bayanlarda tüp bebek tedavisi öncesi kilo verilmesinin tedavi sonuçlarına olumlu etkisinin olabileceği yönünde net bilgi bulunmamaktadır. Fakat kilonun ideal düzeylere getirilmesi, tedavi süresinin kısalmasına, ihtiyaç duyulan ilaç miktarının azalmasına ve tüp bebek ile gebe kalınılırsa düşük yapma riskinde azalmaya neden olmaktadır. O nedenle ideal kilolara gelmenin tedavinin sonuç dışındaki özelliklerine ve gebelik oluştuğunda da düşük ya da gebelik şekeri gibi problemlere karşıfaydası bulunmaktaktadır.

 

Embriyo transferinden sonra cinsel yaşam devam edebilir mi?

 

Cinsel yaşamın devamı gebeliğin tutmasına engel oluşturmaz. Fakat yumurta toplama işleminden sonra yumurtalıkların hala çok büyük olabilmesi, vajinal yolla kullanılan ilaçlar, bazen lekelenme tarzı vajinal kanamalar, normal bir cinsel ilişki sürecini anne adayı için rahatsızlık verici yapabilir.

 

Embriyoların yumurta toplama işleminden sonra 5. gün mü transfer edilmeleri gerekmektedir?

 

Çiftler; medyada yer alan haberlerin etkisiyle embriyo transfer günleri 5. gün olmayınca bazen üzüntüye kapılmakta ve şanslarının azaldığını düşünmektedirler. 5. gün (blastokist) transferi bazı ailelerde gebelik şansını artırırken, bazı ailelerde tam tersi etki yapıp bu şansı azaltabilir. Blastokist transferi yapabilmek için bazı şartların oluşması gerekmektedir.

Tedavi sonrası toplanan yumurta sayısının 10 adetin üstünde olması, 3. gün en azından 3 adet birinci kalitede embriyo gelişiyor olması gibi. Bu şartlar yoksa blastokist transferine gitmek mevcut şansın azalmasına neden olabilir. O nedenle her denemede şansın daha yüksek olduğu bir transfer günü vardır. Bazen 5. gün uygunken, çoğu vakada 3. gün transferleri en yüksek başarıyı vermekte, eldeki embriyo sayısı çok az ise de bazen 2. gün transeri tercih edilmektedir.

Tek Embriyo Transferi

TEK EMBRİYO TRANSFERİ

 

6 Mart 2010 tarihinde yardımcı üreme teknikleri uygulamalarına yönelik bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle tüp bebek uygulamaları gören çiftlere transfer edilecek embriyo sayısına bir kısıtlama getirildi. Bu yönetmelik uyarınca eğer tüp bebek tedavisi gören bayan, 35 yaşın altında ise ilk ve ikinci tüp bebek uygulamalarında yalnızca tek embriyo transferi yapılabilecek, 3. ve sonraki denemelerde ise en fazla iki embriyo transferine izin verilecekti. Bayan yaşı 35 üzerinde ise deneme sayısı ne olursa olsun en fazla 2 embriyo transferi yapılabilecekti.

 

Aslında günümüzde çoğul gebeliklerin önlenebilmesi için bu türde yönetmelik ya da düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat bu durum çoğul gebelik riskini ortadan kaldırmakla birlikte, tedavi başarı şansını da doğal olarak önemli şekilde azaltmaktadır. Bu durumun yarattığı sonuç ise zor şartlar altında maddi yönden sıkıntıya giren çiftlerin artık daha az bir başarı şansıyla karşı karşıya kalmaları idi. Benzer uygulamalar Avrupa’da bazı ülkelerde de olmakla birlikte bu şekildeki bir yasal kısıtlamaya yalnızca Belçika’da rastlamaktayız. Diğer ülkelerde sivil üreme tıbbı dernekleri tüp bebek merkezlerine tavsiye kararı almakta ya da tek embriyo transferi yapılacak hasta seçiminde esneklik hakkı tanımaktadırlar. Belçika’da ise bizdekine benzer bir yasal kısıtlama vardır. Fakat buna mukabil Belçika’da devlet 6 denemeye kadar olan tüp bebek uygulamalarını tamamen kendisi karşılamaktadır. Bizde ise devletin katkısı imkanlarımız çerçevesince oldukça sınırlı kalmakta ve tedavinin başarı şansının azalması hastalarımızın sırtına binmektedir.

 

Aslında embriyo transfer sayısını 40 yaşına kadarki tüm hastalar için iki ile sınırlamak, 40 yaşından sonra da bu sınırlamayı 3 ile sınırlı tutmak, hem çoğul gebelik oranlarını ciddi şekilde azaltacak hem de hastalarımızın başarı şansının düşmesini önleyecektir. Zira zaten sonuçları iyi ve başarılı merkezler uzun süredir hastalarına transfer ettikleri embriyo sayısını iki ile sınırlamakta idiler.

 

Kimlere tek embriyo transferi yapılabilir?

 

Yapılan klinik çalışmalar bazı hasta gruplarında tek embriyo transferi yapmanın gebelik şansını, çift embriyo transferi yapmaya göre düşürmediğini göstermiştir. Bu hastalar kimdir?

 

Bayan yaşı 35 yaşın altında ise, aile ilk ya da ikinci tüp bebek denemesini yapıyor ise ve de elimizde en azından iki tane “top quality” olarak adlandırılan çok iyi kalitede embriyo var ise.

 

İşte bu hastalarda tek embriyo transfer ettiğimizde oldukça iyi gebelik oranlarına zaten ulaşmaktayız. Yani burada önemli olan o çiftin elinde yeterli sayıda iyi kalitede embriyo olmasıdır.

 

Bu hasta grubu tek embriyo transferi için ideal hasta grubudur. Peki bunların dışında biz hastalarımızın gebelik şansını eskisi gibi yüksek tutmak için ne yapabiliriz?

 

Başarı iyi bir IVF laboratuvarına sahip olmakta yatmaktadır.

 

Tek ya da çift embriyo transferi ile sınırlandırılmışsak ise o zaman bir laboratuvarda oluşan embriyoların tutunma potansiyellerinin en yüksek düzeyde olmasını sağlamak için laboratuvar koşullarını en üst seviyeye ulaştırmak ve bu embriyolar arasından da tutunma şansı en yüksek olan bir ya da ikisini bulmak zorundayız.

 

Tüp bebek laboratuvarda yapılan işlemler

 

Çünkü artık biliyoruz ki embriyo kültür sistemlerini düşük oksijen basıncında yapmak gelişim ve tutunma potansiyeli daha yüksek embriyolar oluşturuyor. İkinci olarak, laboratuvarda embriyoları sakladığımız inkübatör adı verilen cihazların sayısını arttırarak, çok sayıda inkübatörlü bir merkez kurduk. Bunun önemi nedir? Her hastanın embriyoları tek bir inkübatörde saklanarak, ideal şartlar oluşturulmuş olmaktadır. Çünkü bu cihazların kapakları mümkün olan en az sayıda açıldığında embriyoların gelişimi de o kadar yüksek olmaktadır. Bunu sağlamak için de tek bir cihaz içine mümkün olan en az sayıda hastanın embriyosu konulmalıdır.

 

Başka bir teknolojik gelişme yumurtayı döllemek için kullanılacak en iyi sperm hücresini seçmek için kullanılan IMSI yöntemi. Burada sperm hücrelerini 6000 kez büyüterek şekil olarak en düzgün ve normal yapıdaki sperm hücresini seçiyoruz. İşte bu şekilde seçilen sperm hücresi ile döllenen yumurtalar daha iyi gelişim potansiyeline ve tutunma şansına sahip embriyolar oluşturmaktadır.

 

Ayrıca hangi embriyonun tutunacağını daha iyi belirleyebilmek için laboratuvar çalışma düzenimizde değişiklikler yaptık. İlk olarak, embriyoların ilk bölünme zamanının tespiti için döllemeden sonra erken bir zamanda hangi embriyonun bölündüğünün takibini yapmaya başladık. Çünkü erken bölünen embriyoların daha iyi tutunma şansı vardır. Ayrıca embriyoları 5. güne dek kültüre ederek, hangi embriyoyu seçeceğimize daha iyi karar veriyoruz. Çünkü 5. güne dek ilerleyen embriyolar daha mukavetli olup tutunma şansları da daha yüksek embriyolardır. Böylelikle hangi embriyoyu vereceğimizi daha net bir şekilde belirleme şansına sahip oluyoruz.

 

Etkin embriyo dondurma sistemleri:

 

Az sayıda embriyo transferi yaptığımızda elimizde geriye arta kalan çok sayıda dondurulabilecek iyi kalitede embriyo olmaktadır. O nedenle bir hastanın başarısını yükseltmek için, geriye kalan embriyolarını iyi bir yöntemle dondurup gerekirse ileride bunları çözerek kullanma şansını hastamıza verdiğimizde, bir yumurta toplama işlemi başına hastamızın ulaşacağı toplamdaki gebelik şansını en yüksek düzeyde tutabilmekteyiz. İşte bu noktada geride kalan embriyoların vitrifikasyon yöntemi ile dondurulup saklanması ve eğer taze transfer ile gebelik sağlanamamış ise bunların çözünüp kullanması hastalarımızın şansını arttırmaktadır.

 

Sonuçta günümüzde hastalarımıza daha az sayıda embriyo transfer ederek aynı gebelik oranlarını yakalama çabası içerisindeyiz. Tüm amacımız çoğul gebelikleri önlerken hastalarımızın gebelik şansını en üst düzeyde tutmaktır. Bu nokta da IVF (tüp bebek) laboratuvarının önemi çok büyüktür.

Laboratuvar

LABORATUVAR

IVF Laboratuvarlarının kalitesi, tüp bebekteki başarı oranını belirliyor

Embriyo kültür sistemlerini, düşük oksijen basıncında gerçekleştirmek, gelişim ve tutunma potansiyeli daha yüksek embriyolar oluşturulmasını sağlayacağından, ilk olarak embriyo kültür ortamlarını düşük oksijen basıncında uygulamaya yönelik kültür sistemleri kurulması gerekir.
İkinci olarak laboratuvarda embriyoların saklandığı “inkübatör” adı verilen cihazların sayısı arttırılarak, çok sayıda inkübatörlü bir merkez oluşturulması sayesinde, her hastanın embriyoları tek bir inkübatörde saklanarak, ideal şartlar oluşturulur. Bu cihazların kapakları, mümkün olan en az sayıda açıldığında embriyoların gelişimi de o kadar iyi olmaktadır. Bunu sağlamak için de tek bir cihaz içine mümkün olan en az sayıda hastanın embriyosu konulmalıdır.

Gebelik Şansını Yükseltmek

Çiftlerin çocuk sahibi olma arzularına cevap verebilecek teknolojik gelişmelerden bir diğeri yumurtayı döllemek için kullanılacak en iyi sperm hücresini seçmek amacıyla kullanılan “IMSI Yöntemi”dir. Burada sperm hücrelerini 6 bin kez büyüterek şekil olarak en düzgün ve normal yapıdaki sperm hücresi seçilmektedir. İşte bu şekilde seçilen sperm hücresi ile döllenen yumurtalar, daha iyi gelişim potansiyeline ve tutunma şansına sahip embriyolar oluşturmaktadır. Bu teknoloji, IVF Laboratuvarları’nda uygulanmakta olan bir yöntemdir. Hangi embriyonun tutunacağını daha iyi belirleyebilmek için laboratuvar çalışma düzeninde değişiklikler yapılmıştır.

Erken bölünen embriyoların daha iyi tutunma şansı olduğundan, embriyoların ilk bölünme zamanının tespiti için döllemeden sonra erken bir zamanda hangi embriyonun bölündüğünün takibi yapılmaktadır. Embriyolar 5. güne kadar kültüre edilerek, hangi embriyonun seçileceğine daha iyi karar verilmektedir. Çünkü 5. güne kadar ilerleyen embriyolar da erken bölünen embriyolar gibi daha mukavetli olup tutunma şansları da daha yüksek embriyolardır. Böylelikle hastaya hangi embriyonun verileceğini daha net bir şekilde belirleme imkanına sahip olunmaktadır.

Erkeğe Yönelik Testler

ERKEĞE YÖNELİK TESTLER

  • 2-5 günlük cinsel perhizi takiben yapılan spermiogram (semen analizi); spermiogram parametreleri farklı zamanlarda değişkenlik gösterebildiğinden, test anormalse mutlaka ikinci kez tekrarlanarak, değerlendirilmedir.
  • Semen analizinde hiç sperm izlenmeyen veya çok az sayıda sperm bulunan olgularda, serumda FSH, LH, prolaktin ve testosteron hormonlarına bakılmalıdır.

Kadına Yönelik Testler

KADINA YÖNELİK TESTLER

  • Detaylı fizik ve pelvik muayeneniz yapılır.
  • Tüp açıklığınızı değerlendirmek için Histerosalpingografi (HSG) denilen filminiz çekilir.
  • Gerekirse histerosonografi (rahim içi polip veya submüköz myomdan şüphelenildiğinde) yapılır.
  • Yumurtalık rezervinizi değerlendirmek için adet kanamanızın 2. veya 3. günü kanınızdaki estradiol ve FSH hormonları düzeyine bakılır (bazen TSH ve prolaktin de eklenebilir.).
  • Yumurtlamanızla ilgili serum progesteron hormonu ölçümü (beklenen adet kanamanızdan 1 hafta önce yapılmalı), ultrasonografiyle folikül (yumurtlama) takibiniz yapılır. Nadir olarak vücut bazal sıcaklık ölçümünüz ve endometrial biyopsiniz (luteal faz eksikliğinden şüphelenilirse) yapılır.
  • “Histereskopi” dediğimiz optik sistemle, rahim içi boşluğunuzun ve zarınızın incelenir (her olguda değil).
  • “Laparaskopi” dediğimiz, yine göbekten küçük bir delikten opik sistemle girilerek, karın içinizin ve pelvik organlarınızın (rahim, tüpler ve yumurtalıklar) incelenebilir. Laparaskopi,standart bir kısırlık araştırma testi olmayıp, özellikle “endometriozis” hastalığından veya pelvis içi yapışıklıkların olmasından şüphelenilen vakalarda yapılır.