Genetik Laboratuvarı

  • Amnion hücre kültürü ve kromozon analizi
  • Amnion sıvıdan FISH ile hızlı anöploidi incelemesi ve kromozon analizi
  • Periferik kan kültürü ve kromozon analizi
  • Tahliye materyalinden kromozon analizi