Patoloji bölümünde, karaciğer hastalıkları, mide-barsak hastalıkları, kan hastalıkları, kadın hastalıkları, cilt hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, baş-boyun hastalıkları, ürolojik hastalıklar, yumuşak doku ve kemik hastalıkları, endokrin sistem hastalıkları, meme hastalıkları, diş ve diş eti eti hastalıkları, göz hastalıkları ve diğer sistem ve doku hastalıkları ile ilgili patolojik tanı çalışmaları yapılmaktadır. Buna ek olarak sitopatoloji, ve moleküler patoloji alanlarında da tanı çalışmalar yapılmaktadır.