AKCİĞER MALFORMASYONLARI (KONJENİTAL KİSTİK ADENOİD MALFORMASYON)

Bu kitleler büyüklükleri nedeni ile yemek borusuna ve dolaşım sistemine bası yaparak su miktarında fazlalığa ve bebekte şişmeye neden olabilmektedirler, yüksek risk taşıyan kitleler ki bunlar detaylı ultasonografik inceleme ve fetal MR ile değerlendirildikten sonra anne karnında ultrasonografi eşliğinde boşaltılarak tedavi edilebilmektedir.