ALT ÜRİNER SİSTEM TIKANIKLARI

Fetusda detaylı ultrasonografi ile idrar yolu tıkanıklığı tespit edildiği ve özellikle amniyon mayiinin çok az olduğu fetuslarda , kromozom anormallikleri ve diğer ek anormallikler dışlandıktan sonra , doğum sonrası akciğer gelişiminde ciddi problemler ortaya çıkabileceği ve bebeğin yaşama şansı ciddi olarak azalacağı için aileye danışma verildikten sonra girişimsel tedavi seçeneği sunulabilir. Anne karnında böbrek fonksiyonları ultrasonografik inceleme ve mesane örneklemesi ile değerlendirilir ve böbrek fonksiyonlarının korunduğu vakalarda mesane ve amniyon mayii arasına şant konularak hem tıkanıklık aşılabilir hem de amniyon mayii miktarı normale döndürebilir.

Bizler de bu yöntem ve izlem protokolunu uygun vakalarda etkin olarak kullanmaktayız. Günümüzde henüz araştırma aşamasında olan yöntemlerden biri de anne karnındaki fetusun mesanesine girilerek sistoskopi yapılması ( mesane içinin optik cihaz ile incelenmesi ) ve idrar yolundaki bazı tıkanıklığa neden olacak katlantıların yakılarak tedavi edilmesidir. Ancak henüz bu yöntem de dünyada birkaç merkezde uygulanmaktadır.

Anne karnında şant uyguladığımız diğer bazı durumlar ise plevral effüzyon ( akciğer çevresindeki zarda sıvı birikimi ) ve bazı fetal asit denilen karın boşluğunda yoğun sıvı biriken durumlardır. Bu gibi durumlarda biriken aşırı sıvı bebeğin sağlığını ciddi olarak bozabilmektedir. Bu problemde bir kateter yardımı ile biriken sıvının amniyon mayii içine boşaltılarak hem bebek üzerindeki basının kaldırılması sağlanmakta hem de bazı vakalarda da olayın kendisi de bu yolla tedavi edilebilmektedir.

Biz de anne karnında yoğun asit toplanması nedeniyle oksijenlenmesi bozulan 6 aylık bir bebeği sezaryene alma zorunluluğu oluşması aşamasında uyguladığımız şant tedavisi ile hem bebeğin üzerindeki yüksek basınca bağlı etkiyi ortadan kaldırarak oksijenlenmeyi düzeltmiş olduk , böylece 6 aylık bebeğin doğup olası erken doğuma bağlı komplikasyonlara maruz kalması engellenmiş oldu; hem de bebek üzerindeki aşırı sıvı ortadan kalktıktan sonra altta yatan anormalliği daha net ve kesin olarak tespit edip doğum 8 aya kadar ertelemiş olduk. Doğum sonunda bebeğe gerekli ameliyatlar yapıldı ve şuan 2 yaşında sağlıklı olarak hayatına devam etmektedir.