ÖNLEM VE TAHMİN
Risk faktörlerinin ve nedenlerin optimize edilmesi ile ( Anne kilosunun ve yaşının ideal aralıkta tutulması, çalışma şartlarının ideal olması, iki gebelik arası geçen sürenin 1 yıl üzerinde olması, sigara ve diğer kötü alışkanlıklardan uzaklaşılması ve olası erken doğum eyleminin öncü belirtilerinin(bel-kasık ağrısı, vajinal akıntı miktarında artış, su gelmesi, vajinal kanama) hasta tarafından erken fark edilmesi ve doktora başvurulması önemlidir.

 

Erken doğumu önceden tahmin edilebilir mi? Hangi yöntemler kullanılabilir?
Erken doğumun önceden tahmin edilip saptanması zordur. Bunun başlıca nedeni erken doğumun ilk bulgu ve belirtilerinin  normal gebeliklerde de görülebilmesi ve bu nedenle hastaların şikayetlerinin bir kısmının  yeterince iyi değerlendirilememesinden kaynaklanmaktadır.

 

Rahim ağzı (serviks) açıklığının muayene ile değerlendirilmesi, hastanın ağrılarının sıklığı ve süresi, ultrasonografik yöntemler ve biyokimyasal belirteçler erken doğum tahmininde kullanılan yöntemler arasındadır. Bunlarla hem erken doğumun  klinik bulguları ortaya çıkmadan önceki risk gruplu hastalar saptanbilir hem de erken doğum eylemi ile başvuran hastaların tanısı ve değerlendirmesi mümkün olmaktadır.