Serklaj Uygulaması

SERKAJ UYGULAMASI
İyi ve tutarlı bilimsel kanıta dayalı öneriler ( A seviyesi )

Mevcut tekil gebeliği olan, 34 haftadan önce erken doğum öyküsü ve 25 mm den kısa servikal uzunluğu olan hastalar servikal yetmezlik tanı kriterlerini karşılamasalar bile mevcut kanıtlar serklaj uygulanmasını yararlı olabileceğini göstermektedir. Serklaj uygulaması erken doğum riskini belirgin derece azaltırken neonatal mortalite ve morbiditede iyileşme sağlamaktadır.
Erken doğum öyküsü olmayan ve sadece 16-24.ncü haftalar arasında servikal uzunluğu 25 mm altında tespit edilen hastalarda servikal serklaj uygulanması erken doğum riskinde belirgin azalma ile birliltelik göstermez.
Sınırlı veya tutarsız bilimsel kanıtlara dayalı öneriler ( B seviyesi )

Aktivite kısıtlaması, yatak istirahative pelvik istirahat gibi cerrahi dışı bazı yaklaşımların servikal yetmezlik tedavisindeki etkinliği kanıtlanmamıştır.

Standart vajinal yoldan ugyulanan yöntemler geliştirilmiş McDonald ve Shirodkar teknikleridir. Cerrahi yöntem ve/veya kullanılan sütür tiplerinin birbirlerine üstünlükleri bulunmamaktadır.

İkiz gebeliği olan ve servikal uzunluğu 25 mm altında tespit edilen gebelerde serklaj uygulaması erken doğum riskini arttırabileceği için önerilmez.

Zamanlama ve endikasyona bakılmaksızın ne antibiyotik tedavisi ne de profilaktik tokolitik ajanların kullanılması serklajın etkinliğini arttırmaz.

Doğum eylemi ve plasentanın erken ayrılması yokluğunda sebebi açıklanamayan ikinci trimester kendiliğinde doğum öyküsü olan hastalarda öyküye dayalı serklaj uygulaması göz önünde bulundurulmalıdır.
Primer olarak oy birliğine ve uzman görüşüne dayalı öneriler ( C seviyesi )

Serklaj uygulaması gebelikler ikinci trimesterda fetal viabilite ( yaşayabilirlik şansı ) öncesinde sınırlandırılmalıdır.

Transabdominal servikoistmik serklaj genel olarak anatomik yetersizlikler nedeniyle transvajinal serklaj uygulanması sınırlı olan ve/veya başarısız transvajinal serklaj sonrası ikinci trimester gebelik kaybı olan hastalarda servikal yetmezlik tanısına dayalı olarak uygulanmak üzere sınırlandırılmıştır.

İntrauterin enfeksiyon ve/veya uterin kasılmalar klinik muayene ile dışlandıktan sonra tekil gebeliği olan hastalarda fiziksel muayene ile serviksin iç kısmına abdominal serklaj uygulanması endike ise yararlı olabilir (teknik olarak uygulanabilirse ).

Komplikasyonu olmayan hastalarda McDonald serklajın 36-37.nci haftalarda alınması önerilmektedir.

39.ncu hafta veya ilerisinde sezeryan doğum planlanan hastalarda 37-39.ncu haftalar arasında spontan doğum olasılığı göz önünde bulundurularak doğum sırasında serklajın alınması gerçekleştirilebilir.

Birçok olguda McDonald serklajın ofis ortamında alınması uygundur.

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir