Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

İleri Yaş Gebelikleri ve Anne ve Bebeği Bekleyen Sorunlar

Anne olmak için en uygun yaş nedir?

Anne yaşının 20 ile 35 arasında olduğu gebeler.

Hangi yaştan itibaren ileri yaş gebelik sayılır ?

Gebeliğinde 35 yaşında olan hastalar, tıbbi terim olaral ileri anne yaşı grubuna girmektedirler.

İleri yaş gebeliklerinde anneyi bekleyen sorunlar neledir ?

İleri anne yaşı olan gebelerde gebeliğe bağlı hipertansiyon, gebelik şekeri, peripartum kardiyomyopati (doğum öncesi ve sonrası dönemde gelişebilen kalp yetmezliği ), doğum sonrası kanamalar , plasental anormallikler ve artmış sezaryen oramı dikkati çeken başlaca anormallikler arasındadır. Anne yaşının artmasıyla gebelikte diğer sistemik hastalıkar olma şansı da artmaktadır. Ancak ileri yaşta olmasına rağmen, genel sağlık durumunun tamamiyle normal olduğu hastalarda bu risk minimale indirilebilir.

Bebeği bekleyen sorunlar nelerdir?

35 yaşın üzerinde oluşan gebeliklerde ortaya çıkan önemli sorunlardan biri de artmış kromozom anormalliği olasılığıdır. Bunlar arasında Down sendromu (mongolizm) önemli bir yer tutar. Annede oluşan gebeliğe bağlı hastalıklar, gebeliğe bağlı hipertansiyon ,şeker hastalığı nedeniyle bebeğin erken doğurtulduğu durumlarda bebek erken doğumdan kaynaklanan prematürite risklerine maruz kalır.

Bu sorunlara karşı alınması gereken önlemler nelerdir?

İleri anne yaşında bebekte oluşabilecek kromozom anormalliklerini tespit etmek amacıyla prenatal tanı yöntemleri, amniyosentez, koryon villus biyopsisi etkin olarak kullanılmalıdır.

İleri anne yaşı gebeliklerinde oluşabiliecek gebelik hastalıkları veya önceden annenin hastalıkları yönünden yakından izlenmelidirler.

35 yaş ve sonrasında ikinci çocuğa gebelik de ileri yaş gebeliği sayılır mı?

Evet.

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir